Sremska Mitrovica – U utorak, 13. maja sa početkom u 08:00 časova ovlašćeno preduzeće za vršenje biološkog suzbijanja larvi komaraca Miva d.o.o izvršiće prskanje larvi komaraca preparatom K – Stop na sledećim lokalitetima:

Reka Sava, obala i priobalje, Zasavica, Bosut i močvarni teren kod mosta (SM).

Ukoliko vremenske prilike budu nepovoljnje za izvršenje, tretman će se obaviti prvog narednog dana u kome se steknu povoljni uslovi.

Preparat K-stop je visoko selektivni preparat koji deluje samo na larve komaraca. Nije otrovan za čoveka, ptice, ribe, pčele i ostale korisne insekte.

Možda Vam se svidi i