Ukidaju se nacionalne penzije za umetnike, film i balet nisu kultura

Neka nova rešenja resornog ministarstva u nacrtu izmena Zakona o kulturi uzburkala su javnost.
U nacrtu nema kinematografije kao kulturne delatnosti, nacionalne penzije se ukidaju, a razmatra se i opravdanost statusa ustanove kulture od nacionalnog značaja. Kinematografija je izbrisana, ostale su samo audio-vizuelne umetnosti.

film 1
„Teško je naći pravu formulu da bi sve delatnosti bile nabrojane, a to je i pitanje kulturološko. Mi smo spremni da čujemo mišljenje kulturološke javnosti“, kaže Predrag Blagojević, viši savetnik Ministarstva kulture.
cirkus
Prvi put kao kulturna delatnost uvodi se cirkus, a balet, predviđen postojećim zakonom, sada se briše. „Baletska umetnost ima mnogo sistemskih problema sa drugim zakonima i prepoznavanjem svojih specifičnosti i smatramo da se brisanjem baleta ne pomaže umetnosti koja postoji već 100 godina u Srbiji“, kaže Blagojević.
Predloženim izmenama se ukida dodela nacionalnih priznanja, ali ne i priznanja koja su već dodeljena.

Ministarstvo kulture sve zainteresovane za predloge upućuje na formulare na svom sajtu do 15. decembra. Zatim će mišljenje o zakonu dati ostala ministarstva i očekuje se da Vlada do kraja godine dobije zakon na usvajanje.

You May Also Like