Sremska Mitrovica – Nakon perioda opadanja kada se nivo vodostaja na Savi za nekoliko dana spustio ispod granice redovne linije odbrane od poplava, u narednih nekoliko dana sa novim padavinama i vodostaj će ponovo biti u porastu.

Do subote očekuje se da će nivo Save kod Sremske Mitrovice sa današnjih 564 cm doći do 630 cm, sa tedencijom daljeg porasta.

Najkritičniji period je bio između 6. i 9. maja kada je nivo Save dostigao i 690 cm, međutim do poplava i većih problema prouzrokovanih visokim vodostajom Save nije došlo.

U Sremskoj Mitrovici vanredna odbrana od poplava se uvodi kada nivo vodostaja Save dostigne 750 cm, dok se redovna odbrana od poplava uvodi kada vodostaj dostigne 650 cm.

Možda Vam se svidi i