Sremska Mitrovica – „Elektroprivreda Srbije“ će ojačati sistem unutrašnje kontrole rada kako bi mogla sama, ne čekajući prigovore, da identifikuje sve eventualne greške u snabdevanju i naplati električne energije, saopšteno je iz ovog preduzeća.

Takođe, sa pojačanom pažnjom i brzinom proveravaće sve prigovore građana, sankcionisati eventualni nesavestan rad svojih službenika i standardizovati i unapređivati sistem naplate kako bi svaki kupac električne energije imao najveću zaštitu svojih prava na teritoriji cele Srbije podjednako, dogovoreno je na sastanku v.d. direktora „Elektroprivrede Srbije“ Aleksandra Obradovića i zaštitnika građana Saše Jankovića.

U slučaju potrebe, direktor EPS i zaštitnik građana lično će proveravati odnos prema građanima na mestima gde su pritužbe učestale, dogovoreno je na sastanku.
Sistem naplate zasniva se na terenskom očitavanju, za šta EPS koristi 7.000 spoljnih saradnika, te je mali procenat greške izazvane ljudskim faktorom neminovan.

„Međutim i kada se takva greška desi, garantujemo da neće biti zanemarena već će biti rešena u korist građanina – našeg kupca“, rekao je Obradović republičkom ombudsmanu.

Na sastanku kod Zaštitnika građana, direktor Obradović istakao je kao problem nedovoljnu integrisanost sistema elektroprivrede, zbog koje u različitim teritorijalno-organizacionim jedinicama ne postoje identični standardi i procedure, a direkcija EPS-a po sadašnjim propisima nema dovoljno mogućnosti da utiče na njihov rad.

„Dešava se da pojedini regionalni direktori postupe i suprotno izričitim uputstvima generalnog direktora, zbog čega smo u pojedinim slučajevima aktivirali sistem interne revizije, o čijim nalazima ćemo obavestiti Zaštitnika građana“, rekao je Obradović.

Direktor EPS-a je istakao i da je broj prigovora građana na decembarske račune povećan, pa je zbog toga naložio smene odgovornih i niz mera kako bi se otklonila i najmanja sumnja u tačnost računa za struju.

Do sastanka je došlo na predlog v.d. direktora EPS-a, nakon što je Ministarstvo energetike i zaštite životne sredine tom javnom preduzeću dostavilo nacrt posebnog izveštaja Zaštitnika građana i zatražilo izjašnjenje o rokovima za otklanjanje uočenih problema u snabdevanju i naplati električne energije.

You may also like