Saradnja Ekonomske škole 9. maj, Turističke organizacije i Grada Sremska Mitrovica

Sremska Mitrovica – Potpisan protokol o saradnji između Ekonomske škole 9.maj, Turističke organizaacije i Grada Sremska Mitrovica.

Obrazovanje budućih turistički poslenika važan je segmet razvoja turizma. Kvalitetan kadar je jedan od prioriteta lokalnih zajednica u kojima žive i škola u kojima se taj kadar obrazuje. Tako je i u Sremskoj Mitrovici.

U mitrovačkoj srednjoj Ekonomskoj školi 9.maj od 2006. godine postoji smer turistički tehničar, a u sledeću školsku godinu na ovom smeru će ukupno biti oko 130 učenika. Zainteresovanost mladih da se bave turizmom je očita, pa je lokalna zajednica prepoznala te potencijale potrebe i uključila se u realizovanje obrazovnih programskih ciljeva.

Ilustracija

Potpisanim Protokolom o međusobnoj saradnji između Škole 9. maj, Grada Sremska Mitrovica i Turističke organizacije Grada postavljeni su ciljevi ove saradnje. Oni se odnose na raznovrsnost saradnje škole i lokalne zajednice u okviru svojih planova kako bi se uvezao individualni i društveni interes u obrazovanju i vaspitanju.

„Imamo dobru saradnju sa lokalnom samoupravom, a ovaj protokol je samo jedan od vidova saradnje. Učenicima je bio veliki problem prilikom izvođenja stručne prakse, a u saradnji sa Gradom i Turističkom organizacijom Grada rešili smo sistemski ovaj problem i tako podigli obrazovni nivo na novu lestvicu. To znači i praktično osposobljavanje učenika što je u savremenim uslovima života od velikog značaja.”, rekao je direktor Ekonomske škole Siniša Jukić.

Zajednički cilj je upoznavanje učenika sa delatnošću Turističke organizacije, njeno funkcionisanje, ali i sa potencijalima u turizmu trenutno. Taj cilj će biti realizovan preko edukativnih stručnih predavanja turizmologa Turističke organizacije Grada. Tako će biti pružena konkretna pomoć u realizaciji praktične nastave učenika kojima će biti pružena korisna praktična znanja.

„Ovo je za nas u Turističkoj organizaciji još jedan novi izazov i mogućnost da doprinesemo razvoju i promociji turizma na ovakav način. Potrudićemo se da na što raznovrsniji i kvalitetniji način približimo učenicima ono čime će se u budućnosti i sami baviti. Sva znanja i iskustva koja smo stekli prenećemo tim mladim ljudima”, rekla je Bojana Santrač-Živković, turizmolog Turističke organizacije Grada koja je ujedno i koordinator prakse.

Donošenjem Strategije razvoja Grad Sremska, u kome je turizam jedan od prioriteta, dokument je iz koga proizilaze konkretne akcije koje za cilj imaju razvoj ove grane privrede. Osnova svakog uspeha je saradnja.

„Verujem da će ovaj Protokol koji je danas potpisan biti uspešno realizovan već u sledećoj školskoj godini i da ćemo u novim, mladim kadrovima zaista imati stručne ljude koji će sutra, na najbolji mogući način, raditi svoj posao i predstavljati svoj grad”, rekao je Ilija Nedić načelnik Gradske uprave za kulturu, sport i omladinu.

You May Also Like