Redovnim platišama lokalne komunalne takse – umanjenje zaduženja

Sremska Mitrovica – Od 1. januara 2015. godine na snagu stupa odluka Gradskog veća doneta na poslednjoj održanoj sednici po kojoj se redovnim platišama lokalne komunalne takse otpisuju 10 odsto zaduženja za tekuću godinu.

Prema Odluci o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za sve obveznike komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru koji su izmirili obaveze po osnovu lokalne komunalne takse i sporedna poreska davanja zaključno sa 31. decembrom tekuće godine, Gradska uprava za budžet i finansije otpisaće 10 odsto zaduženja za tekuću godinu prilikom akontacionog zaduženja 15. februara naredne godine.

Dalje u Odluci se navodi da za sve obveznike lokalne komunalne takse kojima se po osnovu lokalne komunalne takse utvrđuje rešenjem, Gradska uprava za urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove, na osnovu ugovora zaključenih na period od dve i više godine, a koji su izmirili obaveze po osnovu lokalne komunalne takse i sporedna poreska davanja zaključeno sa 31. decembrom tekuće godine, Gradska uprava za urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove umanjiće naredne godine za 10 odsto obavezu po osnovu lokalne komunalne takse koja bi bila utvrđena rešenjem, u skladu sa predmetnim tarifnim brojem Tarife lokalnih komunalnih taksi.

Navedenim izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama grad Sremska Mitrovica želi da stimuliše obveznike lokalne komunalne takse da uredno izmiruju svoje obaveze i sporedna poreska davanja po tom osnovu u tekućoj godini, kako bi ostvarili umanjenje obaveza u narednoj godini za 10 odsto.

You May Also Like