„Mitraya – SM Underground“

Sremska Mitrovica – U subotu, 13. decembra u „BukBaru“ u Sremskoj Mitrovici održana je promocija portala Mitraya.info.

Neformalna grupa „Fabrika za akciju“ iz Sremske Mitrovice realizovala je projekat koji nosi naziv „Mitraya – SM Underground“.

Dugoročni cilj projekta, čiji je početak formiranje internet baze sa podacima o stvaraocima, je uticaj na to da se u Sremskoj Mitrovici i Sremu odnos prema nezavisnoj kulturnoj sceni i njenim akterima, kako na onaj njen deo koji stvara u ovom trenutku, tako i na onaj koji tek treba da se afirmiše, promeni na bolje, što u skoroj budućnosti treba da rezultira stvaranjem nove vrednosti u kulturnoj ponudi.

Stvaranje internet baze treba da ohrabri nove umetnike, postojeće promoviše pred širom javnosti i menadžerima kulturnih ustanova kao koristan resurs za formiranje kulturnih programa, a rad nekih starijih na ovaj način sačuva od zaborava.

promocija portala u bukbaru u sremskoj mitrovici 4

Internet prostor kao medij pomoću koga bi stvaraoci različitih sfera interesovanja i umetničkog izraza predstavili svoj rad široj javnosti izabran je jer u današnje vreme omladina i najveći deo javnosti informacije dobija i nalazi na internetu, a naziv Mitraya.info jer je, Mitraya, naziv za Sremsku Mitrovicu ustaljen među mlađom populacijom.

Da bi se osiguralo pravovremeno informisanje svakom ko ima potrebu da najavi svoj događaj, sportski, muzički ili neki drugi, putem sekcije Objavi događaj omogućeno je slobodno oglašavanje i kategorizovanje tog događaja čime će se osigurati „internet život sajta“ koji će trajati onoliko dugo, koliko u Sremskoj Mitrovici i Sremu budu postojali stvaraoci zainteresovani da svoje stvaralaštvo predstave javnosti.

promocija portala u bukbaru u sremskoj mitrovici

Omladinski volonterski projekat pod imenom “Mitraya – SM Underground” realizovala je Neformalna grupa “Fabrika za akciju” u okviru kampanje “Mladi su zakon” Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, u saradnji sa Resurs centrom za sremski okrug, Humanitarnim uduženjem “Prijatelji”, Sremska Mitrovica.

promocija portala u bukbaru u sremskoj mitrovici 2

You May Also Like