Sremska Mitrovica – U skladu sa Pravilnikom o upisu dece i radu upisnih komisija u Predškolsku ustanovu „Pčelica“, upis dece za radnu 2014/15. godinu počeo je prviog radnog dana posle prvomajskih praznika, u ponedeljak, 05. maja i prvobitno je tebao da traje do 31. maja 2014. godine.

Zbog vanredne situacije usled poplava koje su zadesile Srbiju, upis dece je produžen i traje do o6. juna 2014. gdine, a u svemu prema prethodnom obaveštenju o upisu, navodi se u saopštenju PU „Pčelica“.

Upis dece u pripremni predškolski program za školsko – vaspitnu 2014/ 2015. godinu, obavezan je za decu koja su rođena od 01. marta 2008. godine do 28. februara 2009. godine.

Prilikom upisa u vrtić pravo prvenstva imaju deca iz socijalno ugroženih porodica, deca bez roditeljskog staranja, deca žrtve nasilja, deca sa posebnim potrebama, deca samohranih roditelja i deca koja su po rođenju treće ili četvrto dete u porodici.

Dokumenta koja su potrebna za upis:

1. popunjena upisnica koja se dobija u vrtiću prilikom upisa deteta
2. fotokopija izvoda iz matične konjige rođenih (i original na uvid)
3. rešenje Centra za socijalni rad ili potvrda da porodica ostvaruje neki oblik socijalne zaštite,
4. potvrda ili rešenje Centra za socijalni rad da je dete bez roditeljskog staranja i da je smešteno u hraniteljsku porodicu
5. fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih ( i original na uvid) za svu decu kao dokaz da je dete treće ili četvrto po redu rođenja u porodici ( pravo se ostvaruje po osnovu majke)
6. za decu sa posebnim potrebama mišljenje interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu, ili lekarska dokumentacija
7. za decu sa iz porodica gde je drugo dete teško obolelo ili sa smetnjama u psihofizičkom rastu i razvoju dostaviti mišljenje inerresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu ili lekarsku dokumentaciju
8. za samohrane roditelje umrlicu bračnog druga ili izvod iz matične knjige rođenih
9. za ratne vojne invalide rešenja o potvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida
10. za studente, potvrda o statusu redovnog studenta
11. potvrde o zaposlenosti roditelja

Upis dece će se vršiti u Centralnom objektu “Zvezdica” u Kamenjaru od 08:00 – 14:00 sati radnim danima do 06. juna, dok će Centralna upisna komisija dežurati i u objektima “Čuperak” u Laćaraku i “Lane” u Mačvanskoj Mitrovici, radnim danima do 06. juna od 11:00 do 13:00 časova.

Možda Vam se svidi i