Sremska Mitrovica – Pozivaju se sva izbegla lica na teritoriji grada Sremska Mitrovica, koja nemaju rešeno stambeno pitanje a poseduju sopstveni plac, i svoje stambeno pitanje žele rešiti dodelom montažnih kuća, da do petka, 25. juna dostave povereniku za izbeglice izvod iz katastra na kome su upiani kao vlasnici predmetnih parcela, kako bi se u Gradskoj upravi za urbanizam moglo proveriti da li je na navedenim parcelama dozvoljena gradnja individualnih stambenih objekata montažnog tipa.

Možda Vam se svidi i