Sremska Mitrovica – Agencija za privredne registre, utvrdila je nove naknade za pružanje usluga u 2014. godini.

Usvojena Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža APR – „Službeni glasnik RS“ br.119/2013 od 30. decembra 2013. godine – 03. januar 2014.

Stupanjem na snagu Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre usvojene su nove naknade koje će se primenjivati u 2014. godini.

Prosečni rast naknada iznosi oko 9 odsto što na primeru registracije osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću, ogranka ili udruženja znači da će ova naknada ubuduće iznositi 4900,00 dinara, umesto dosadašnjih 4500,00 dinara, dok je registracija osnivanja preduzetnika sa 1200,00 povećana na 1500,00 dinara.
Visina naknade za finansijske izveštaje podnete u pisanoj formi nije se menjala. Naknada za podnošenje finansijskih izveštaja primenom posebne aplikacije Agencije za obveznike revizije povećana je sa 3.000,00 na 4.000,00 dinara, za pravna lica koja nisu obveznici revizije sa 900,00 na 1.200,00 dinara, a za mala druga pravna lica sa 300,00 na 400,00 dinara.

Najznačajnije smanjenje naknada iskazano je na uslugama registracije podataka o privremenim merama kojima se zabranjuje otuđenje i opterećenje nepokretnosti (-50 odsto), izdavanja određenih vrsta potvrda, izvoda i promena podataka u registru turizma i stečajnih masa ( od-35,9 do -50 odsto) i registracije ugovora vrednosti od 6.000 -10.000 evra u registrima založnog prava i finansijskog lizinga, gde je visina naknade smanjena za 1.000,00 dinara. Registracija i objavljivanje osnivačkog akta, statuta i drugih dokumenata kod privrednih društava umanjena je sa 1.500 dinara na 1.000 dinara.

 

You may also like