Sremska Mitrovica – U toku današnjeg dana,  i ako padavina nema, nastavljeno je čišćenje snega i leda sa trotoara i ulica.

Ekipe JKP “ Komunalije“ nalaze se na terenu od tri sata ujutru i rade na uklanjanju snega sa javnih površina.

Uklanjanje snega i leda sa javnih površina smatraju se trotoari, parkirališta, šetališta, pešačke staze , pešački most ,pijace i groblja.
Obavezu uklanjanja snega i leda imaju i preduzetnici, građani mesne zajednice, pravna lica zakupci stambenih i poslovno-stambenih ili poslovnih objekata, skupštine stanara u naseljima kolektivnog stanovanja.
Uklanjanje snega i leda ispred svojih poslovnih objekata dužni su da obave i državne službe i ustanove, javna preduzeća, zdravstvene ustanove, Pošta, Telekom, privatna preduzeća, transportna preduzeća i drugi.
U naseljima kolektivnog stanovanja Javno komunalno preduzeće “Komunalije” uklanja sneg i led sa glavnih pešačkih staza, a skupština stanara sa ulaza u zgradu.

Po najavama hidrometeorološkog zavoda Srbije i danas se na teritoriji Sremske Mitrovice u popodnevnim satima očekuju padavine.

You may also like