Sremska Mitrovica – Prolećna setva je na izmaku poslednjih dana, a veliki broj poljoprivrednika zbog čekanja da se uvedu izmene u Pravilnik o subvencijama još uvek ne mogu da ostvare pravo na subvencije za mineralno đubrivo i gorivo.

Uz zahtev za subvencije, kao dokaz kupovine obaveza svakog poljoprivrednika je da dostavi fiskalne račune, ali kako su mnogi mineralno đubrivo i gorivo nabavljali preko poljoprivrednih zadruga umesto fiskalnih računa poseduju fakture sa otpremnicama, koje nisu obuhvaćene dosadašnjim pravilnikom.

Još u aprilu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uvažilo je zahteve registrovanih gazdinstava da se za sticanje prava na subvencije, pored fiskalnih isečaka prihvate i fakture sa otpremnicom o preuzetoj robi, međutim u pravilnik još uvek nisu unete izmene.

Zahtevi za regresirano gorivo, odnosno đubrivo podnose se jedanput godišnje u dva primerka Ministarstvu finansija – Upravi za trezor i to od 5. maja do 20. novembra tekuće godine. Svi registrovani poljoprivredni proizvođači, dakle pravna lica, preduzetnici i fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava, imaju pravo na korišćenje regresa.

Svako registrovano gazdinstvo ima pravo na 3.000 dinara po hektaru za kupovinu dizel goriva i 3.000 dinara po hektaru za kupovinu mineralnog đubriva. Regres za kupljeno gorivo odobrava se u visini od 50 dinara po litru kupljenog goriva odnosno odobrava se regres u visini od 10 dinara po kilogramu kupljenog đubriva.

Možda Vam se svidi i