Sremska Mitrovica – Uprkos tome što je najavljeno da će deca rođena ove godine biti besplatno vakcinisana petovalentnom vakcinom, do toga još uvek nije došlo, a postavlja se pitanje kada i da li će besplatna vakcinacije uopšte biti sprovedena.

Izmenom kalendara imunizacije najpre je predviđeno da imunizacija petovalentnom vakcinom o trošku RFZO počne 1. januara, zatim je početak pomeren za 1. jul ove godine.

Sada je već avgust, a vakcinacija petovalentnom vakcinom o trošku RFZO još uvek nije počela i ponovo, po treći put je odložena, ovaj put za početak naredne godine.

Do odlaganja početka besplatne vakcinacije navodi se zastoj vezan za tendersku dokumentaciju sa dobavljačem koji bi trbeao da distribuira vakcine za Srbiju, a sa sličnim problemom susreću se i zemlje iz okruženja.

Do sada su deca u Srbiji protiv ovih bolesti o trošku RFZO vakcinisana sa tri vakcine i to Torlakovom di-te-per protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, zatim protiv dečije paralize i hemofilusa influence B. Kako je reč o tri različite vakcine bockani su više puta. Petovalentna vakcina do sada je bila u slobodnoj prodaji i roditelji su je sami kupovali kako bi izbegli bockanje dece više puta i česte neželjene reakcije poput otoka i povišene temperature. Cene petovalentne vakcine variraju od apoteke do apoteke, a kreću se od 3500 do 5500 dinara.

Možda Vam se svidi i