Sremska Mitrovica – Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Sremska Mitrovica trenutno prijavljenih lica sa područja opštine Sremske Mitrovice koja traže zaposlenje je 7244, od tog broja njih 724 prima novčanu nadoknadu.

Na teritoriji Srema trenutno prijavljenih je 28 444 nezaposlenih lica, u odnosu na januar prošle godine primećuje se pad prijavljenih lica koja traže zaposlenje za 2,84%.

Na nivou Srema tokom 2012. godine ukupan broj lica koja su bila prijavljena u evidencija Nacionalne službe za zapošljavanje je bio 27 628, a tokom 2013. godine taj broj iznosio je 29 356 lica, od koga je 7,7% koristilo novčanu nadoknadu.

Prema rečima savetnika za zapošljavanje Nataše Radmanović usled poteškoća u nalaženju posla sve veći broj lica koja se javljaju u Nacionalnu službu za zapošljavanje je spremno na dnevne migracije, kao i na preseljenja u druge opštine i gradove u Srbiji zbog posla.

Što se tiče konkursa za zapošljavanje u inostranstvo, za koje obično vlada veliko interesovanje, trenutno nema ni jednog, poslednji konkurs je bio za zapošljavanje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde se tražila poljoprivredna struka. Kriterijumi koje postave poslodavci iz inostranstva su visoki i precizni, odnose se na struku, radni staž i poznavanje stranog jezika i pored velike zainteresovanosti mali broj kandidata koji se javlja ispunjava uslove.

You may also like