Održane još dve Javne rasprave

Sremska Mitrovica – Gradska kuća grada Sremska Mitrovica danas je bila mesto održavanja tri Javne rasprave.

Nakon Javne rasprava o Pravilniku za finansiranje sporta na teritoriji grada Sremska Mitrovica, održana je i Javna rasprava o predlogu Strategije razvoja socijalne zaštite na teritoriji Grada Sremska Mitrovica za period 2014.-2019. kao i Javna rasprava o predlogu lokalnog Akcionog plana za Rome za period 2014 -2019. godine.

„Grad Sremska Mitrovica je krajnje ozbiljno shvatio problematiku socijalne zaštite i na osnovu novog Zakona o socijalnoj zaštiti i Strategije smanjenja siromaštva na teritoriji Republike Srbije i lokalnih akcionih planova koji postoje na teritoriji grada mi smo se odlučili da Strategija socijalne zaštite bude jedan planski dokument i da mu posvetimo mnogo veću pažnju nego što smo to učinili u nekom prethodnom periodu“, rekao je Željko Novaković, načelnik gradske uprave za socijalnu, zdravstvenu i zaštitu životne sredine.

ja

Strategije razvoja socijalne zaštite na teritoriji Grada Sremska Mitrovica za period 2014.-2019 izazvala je veliku pažnju i kod Republičkog ministarstva, pa je tokom prošle nedelje dr Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja posetio Sremsku Mitrovicu i tokom posete izrazio zadovoljstvo radom lokalne samouprave povodom pitanja socijalne zaštite.

javna

Odmah po završetku Javne rasprava o Strategiji razvoja socijalne zaštite održana je Javna rasprava o predlogu lokalnog Akcionog plana za Rome za period 2014 -2019.

Predlog lokalnog Akcionog plana za Rome za period 2014 – 2019. godine jeste dokument koji je kompatibilan sa Strategijom razvoja socijalne zaštite.

„Očekujemo da do kraja godine kroz skupštinsku proceduru i ovaj Akcioni plan prođe i bude usvojen čime bi postavili pravni osnov po kome Evropa može da prepozna Sremsku Mitrovicu i preko svojih fondova obezbedi sredstva za projekte u narednom periodu“, rekao je Novaković.

Akcioni plan rađen je iz dve oblasti, to su zapošljavanje i obrazovanje Roma na period od pet godina.

Grad Sremska Mitrovica u obavezi je da kao i svi drugi gradovi na teritoriji Republike Srbije donese svoj Akcioni plan za Rome iz četiri oblasti, a to su zapošljavanje, obrazovanje, zdravlje i stanovanje.

„U Sremskoj Mitrovici za sada je najznačajnije i najvažnije da se uradi Akcioni plan koji se odnosi na zapošljavanje i obrazovanje Roma, jer mislimo da su nam te oblasti najslabije. U toku sledeće godine planiramo da uradimo Akcioni plan za stanovanje i zdravlje Roma“, rekla je Slađana Todorović, predsednica organizacije Centra za ekonomsko unapređenje Roma.

Akcionom planu za Rome za period 2014. – 2019. prethodilo je nekoliko fokus grupa koje su rađene u tri naselja i to u sremskomitrovačkim naseljima Jalija i Hesna, kao i u Laćarku, i na osnovu tih elemenata istraživanja urađen je I sam plan.

Javnoj raspravi o predlogu lokalnog Akcionog plana za Rome za period 2014 -2019. godine pored načelnika gradske uprave za socijalnu, zdravstvenu i zaštitu životne sredine, Željka Novakovića prisustvovali su i gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović, kao i predstavnik pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

You May Also Like