Odloženo plaćanje dela računa za gas

Sremska Mitrovica – Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Srem – gas“ donelo je odluku da se kupcima u kategoriji „dimaćinstva“ odobri odloženo plaćanje dela računa za potrošnju prirodnog gasa u periodu od 1. decembra 2014. godine do 28. februara 2015. godine i to:

– prvi deo računa od 75% plaća se po ispostavljanju računa do 17-og u mesecu;
– drugi deo računa od 25% za šest meseci od roka dospeća prvog dela računa

You May Also Like