Sremska Mitrovica – Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Iliju Gromovnika, koji spade u najpoštovanije svetitelje.

Prema predanju, Sveti Ilija je bio među prorocima koji su se na Tavoru poklonili Isusu Hristu na dan Preobraženja Gospodnjeg, kada se javio svojim učenicima sa poukama nove vere, pa se zato lik Svetog Ilije slika na preobraženskim prazničnim ikonama.Veruje se da nije umro već da se živ, plamenim kočijama, vazneo na nebo, pa se ta scena slika na prazničkim ilindanskim ikonama.

Ilija Tesvićanin rođen je u Tesvitu u Izrailju u IX. veku pre Hrista. Bio je žrtva progona cara Ahava koji je pod uticajem svoje žene Jezavelje napustio Mojsijevu veru .

Srpski narod mnoge prirodne pojave pripisuje Svetom Iliji kome je, prelaskom u hrišćanstvo, pripisao i osobine svog starog boga Peruna, koji je upravljao munjama i gromovima.Veruje da su gromovi rezultat tutnjave njegovih kola kojima se vozi po nebu i oblacima.

Sveti Ilija Gromovnik, kako ga još zovu u narodu, pada u najsušnije i najtoplije doba godine, a običaj je da se na njegov praznik ne radi u polju, da se ne bi navukao gnev svetitelja.

Na dan kad se slavi Sveti Ilija u mnogim gradovima i selima organizuju se vašari.U narodu postoji izreka “Od Svetog Ilije, sunce sve milije”.

Možda Vam se svidi i