Sremska Mitrovica – Komunalna policija grada Sremske Mitrovice od danas je počela da izdaje prekršajne naloge.

U prethodnom periodu Komunalna policija vršila je usklađivanje odluka po kojima postupa sa zakonom o prekršajima, nešto više na tu temu rekao je Miroslav Jokić, načelnik Komunalne policije.

„O novom zakonu je bilo reči u prethodnom periodu kada smo govorili o novinama koje on donosi i svakako jedna od najznačajnijih jeste prekršajni nalog, odnosno da mandatna kazna koja je ranije izricana počiniocima prekršaja kao takva više ne postoji i da će se u narednom periodu počiniocima prekršaja umesto nje izdavati prekršajni nalog“, rekao Jokić.

Jokić je objasnio na čega će Komunalna policija u narednom periodu obratiti pažnju i koje aktivnosti će naročito kontrolisati, a to su pre svega parkiranje na javnim zelenim površinama, zauzimanje javnih zelenih površina bez odobrenja nadležnih organa, poštovanje radnog vremena ugostiteljskih objekata, poštovanje pravila ponašanja na gradskoj plaži, kao i poštovanje odluka o kućnom redu. On je ovom prilikom apelovao na sve građane da se suzdrže od činjenja prekršaja i dodao da ukoliko građani imaju bilo kakve nedoumice u vezi sa novim zakonom i prekršajnim nalogom u bilo kom momentu mogu da se obrate zaposlenima u Komunalnoj policiji.

IMG_2170

Kazne koje izdaje Komunalna policija kreću se od 2.500 dinara, pa naviše, s tim da ukoliko počinilac prekršaja plati kaznu u roku od osam dana, iznos kazne se se deli na pola.

IMG_2169

Možda Vam se svidi i