Sremska Mitrovica – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije objavilo  je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku poljoprivrednim gazdinstvima.

Krediti, koji se odobravaju na rok od jedne do tri godine sa grejs periodom (periodom mirovanja)  do godinu dana koji je obuhvaćen periodom otplate,  odobravaju se i isplaćuju u dinarima, bez valutne klauzole, piše na sajtu Ministarstva poljoprivrede (www.mpsv.gov.rs).

Kamatna stopa   je  4%  na godišnjem nivou za kredite u stočarstvu i  6% za kredite plasirane u razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, cvećarstva i za u ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu.

Pravo na kreditnu podršku ostvaruju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradničke zadruge sa najmanje 10 članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i mikro i mala pravna lica).
Ukupan iznos kredita za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je do 5.000.000 dinara,  a za zemljoradničke zadruge do 15.000.000 dinara.

Pravilnik stupa na snagu  narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, nakon čega će biti dostupan i na sajtu Ministarstva.
Po objavljivanju Pravilnika u Službenom glasniku, očekuje se potpisivanje Ugovora sa poslovnim bankama i osiguravajućim društvima nakon čega će biti poznata procedura za odobrenje kredita, kao i banke koje će ih odobravati.

You may also like