Sremska Mitrovica – Internet menjaja način na koji se mladi u Sremskoj Mitrovici obaveštavaju o zbivanjima u zemlji i svetu. Ljudi mlađi od 34 godine se sve više informišu na internetu, naročito putem medijskih novina, društvenih mreža ili takozvanih blogova i putem televizije i drugih elektronskih medija.

Na osnovu istraživanja koje je urađeno na portalu www.ozon.rs, od 183 odgovora na pitanje: Najčešće se informišem putem, 56 % ispitanika je odgovorilo internet, 36% radio, 13% televizija  a samo 1% ispitanika se informiše putem štampe.

anketa

Petar B. (20)

Moji roditelji ne kupuju dnevnu štampu, gledaju televiziju ili kao i ja sve što ih interesuje pronađu na internetu. Ja ne čitam štampu, uglavnom je internet mesto na kom se informišem.

Nenad R. (31)

Svakog dana prelistam online štampu.

Dragan M. (24)

Prelistam dnevne novine uz jutarnju kafu, a sve ostalo nađem na internetu, auto oglasi i ostalo, pogledam fejs i to je to.

Borislav S. (30)

Informišem se samo putem interneta i radija. Ne kupujem dnevnu štampu, a ne kupuje je i niko iz moje kuće.

Dijana B. (26)

Ne kupujem dnevne novine, uglavnom televizija i internet.

Anđelka M. (36)

Moji kupuju Večernje novosti nedeljom, prelistam ponekad. Sve što me interesuje pogledam na internetu.

20121214153749_171549

Anketa nam govori o sve većem korišćenju internet i elektronskih medija među mladima. Tačno, ali evo nekoliko prednosti za štampu, koje govore o njihovom trajanju.
Koliko god smo mi prosečni korisnici interneta, moramo se podsetiti da postoji i dobar broj onih koji nisu baš miljenici računara. Doduše i taj broj je sve manji iz godine u godinu.
Međutim određeni broj građana Sremske Mitrovice i pored računara vole da listaju, uz jutarnju kafu ili popodnevno odmaranje kod kuće ili u kafiću.

citanje-novina

Ipak, većina populacije mlađe od 34 godine želi da bude informisana o onome što se događa u njihovoj zajednici i zbog toga izdavači štampe moraju da budu veoma aktivni u traganju za načinima da privuku čitaoce.
Već sada i u Sremskoj Mitrovici preovlađuje saznanje da mediji treba da budu dostupni korisnicima i da se prilagode njihovim navikama. Listovi takođe počinju da stvaraju svoje veb sajtove i da ih redovno ažuriraju.
Neki eksperimentišu sa novim vidovima medija kako bi privuklli nove generacije korisnika.
Izdavači dnevnih novina i u Srbiji kao i u Svetu, očekuju da će današnji mladi ostati multimedijski korisnici celog svog života i smatraju da ukoliko dnevni listovi žele da prežive moraju da ih privuku i steknu njihovo poverenje.

You may also like