Sremska Mitrovica – Prvi put posle više od deset godina Ministarstvo kulture i informisanja raspisaće konkurs za otkup umetničkih dela.
Konkurs, koji će biti raspisan do 1. aprila 2014. godine, biće otvoren 45 dana i imaće ukupan budžet od sto miliona dinara, saopšteno je na sajtu Ministarstva (http://www.kultura.gov.rs).

Umetnička dela nastala za proteklih pet godina biće otkupljivana za potrebe obogaćivanja zbirki ustanova kulture kojima je osnivač lokalna samouprava (muzeji, spomen-zbirke, galerije koje poseduju umetničke zbirke), kao i za zbirke ustanova od posebnog značaja, poput Srpske akademije nauka i umetnosti i Matice srpske.

Ovim konkursom omogućava se i finansiranje projekata čiji cilj je nastajanje novih umetničkih dela za potrebe javnih ustanova i u širem javnom prostoru (murali, mozaici, grafiti i druga umetnička dela).

Cilj konkursa je osavremenjivanje umetničkih zbirki, jačanje kapaciteta instutucija kulture, kao i pružanje podrške savremenim umetnicima.

You may also like