Sremska Mitrovica – Po izmenjenom Zakonu o radu trudnice ipak neće moći tako lako da dobijaju otkaz.

Zahvaljujući amandmanu opozicije koji je na kraju usvojen, zadržano je do sada postojeće rešenje prema kome poslodavac ne može da otpusti porodilju ili trudnicu, kako je prvobitno bilo predloženo, čak i ako je žena na održavanju trudnoće.

Ovo je jedini ustupak na koji su pristali poslanici vladajuće većine usvojivši zakon ogromnom većinom od 190 glasova i odbacujući više od 160 podnetih amandmana.

Po novom Zakonu o radu ugovori na određeno vreme potpisivaće se na dve, a ne na godinu dana kako je bilo do sada.

Za otpremninu će se računati dve prosečne zarade zaposlenog, a ne tri, koliko je bilo do sada. Naknade zbog otkaza dobijenog kao tehnološki višak iznosiće minimum zbir trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada kod aktuelnog poslodavca, a ne za sve godine radnog staža. Na tome su posebno insistirali poslodavci, pravdajući se da su oni ranijim rešenjem destimulisani da zapošljavaju ljude u stalni radni odnos jer rizikuju da moraju da im plate otpremnine za celokupan radni staž iako je radnik radio kod njih samo nekoliko godina.

Novina je i da zaposleni ima pravo na naknadu za noćni rad, ali ne i za smenski.

Prema novom zakonskom rešenju, zaposleni će imati pravo na pet dana plaćenog odsustva za venčanje, rođenje deteta ili smrt člana porodice, umesto sedam kako je bilo do sada. Tokom godišnjeg odmora radnik ima pravo na osnovnu zaradu uvećanu za minuli rad tokom tog meseca, a ne kao do sada na prosek svoje plate iz prethodna tri meseca.

Jedinu prednost koju će zaposleni ostvariti novim zakonom jeste to da će godišnji odmor kod novog poslodavca moći da koristi već posle prvog meseca rada, a ne posle šest meseci koliko je bilo nužno da provede na novom poslu prema starom zakonu o radu.

Možda Vam se svidi i