Novi računi za struju i dalje zbunjujući mnogim potrošačima

Sremska Mitrovica – Novi računi za struju koji stižu na kućne adrese od aprila i dalje su zbunjujući mnogim potrošačima.

Jedna od novina koja je uvedena sa ovim računom, a koja buni potrošače jeste da će potrošenu struju za liftove, stepenišno svetlo, pumpe za vodu, grejanje plaćati skupštine stanara, a ne građani preko svojih računa kao što je to do sada bio slučaj.

Kako je došlo do raznih zabuna iz EPS-a objasnili su da je za kupce kod kojih je u ranijem periodu ova stavka u računu izražavana kao zajednička potrošnja i kao deo ukupne obaveze za utrošenu struju, sada iskazana isključivo kao finansijsko zaduženje kupca u delu računa „uplate i finansijske promene po obračunu za utrošenu električnu energiju”.

Najvažnije je, napominju u EPS-u, da kupci ovim novim načinom prikaza nisu oštećeni, a svi oni koji su svoje obaveze izmirili na vreme ostvarili su popust od pet odsto i to mogu proveriti na drugoj strani računa.

Ovaj popust se i ranije odnosio samo na obračunatu, ali ne i na zajedničku potrošnju domaćinstva, naknadu za obnovljive izvore energije i ostale stavke računa.

Ovakav način iskazivanja zajedničke potrošnje na računima je, ističu u EPS-u, privremeno rešenje i zadržan je samo da nagomilavanjem dugova ne dođe do obustave isporuke struje za liftove, stepenišno svetlo, pumpe za vodu, grejanje…

Na novim računima na prvoj strani je iskazana potrošnja struje u prethodnom periodu s grafičkim mesečnim dijagramom potrošnje u proteklih godinu dana, i TV pretplata, dok se na drugoj strani nalaze detaljna objašnjenja svih stavki koje ulaze u račun.

You May Also Like