Sremska Mitrovica – Od uplate za novembar važe nove osnovice osiguranja koje su u odnosu na prethodni period više za 0,01 odsto.

novac_dinari_u_stosu

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije podsetio je danas građane koji sami plaćaju doprinos za penzije da od uplate za novembar važe nove osnovice osiguranja koje su u odnosu na prethodni period više za 0,01 odsto, zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnom kvartalu.
Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju.

Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja, što je 21.718 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 310.255 dinara.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 26 odsto, što znači da će se mesečni izdatak po tom osnovu kretati u rasponu od 5.646 do 80.666 dinara.

Ti iznosi primenjivaće se za uplate doprinosa za novembar i decembar 2014. i januar 2015. godine.

Možda Vam se svidi i