Sremska Mitrovica – Učenici osmog razreda polagaće završni ispit 16, 17. i 18. juna. Pre završnog ispita zakazan je probni test, 9. i 10. maja.
Ove godine svi zadaci su nepoznati. Prvog dana ispita, u ponedeljak, 16. juna, đaci će rešavati test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, drugog dana zadatke iz matematike, a trećeg novouvedeni kombinovani test sa pitanjima iz fizike, biologije, hemije, geografije i istorije.

Na probi završnog ispita u maju, osmaci će prvog dana raditi kombinovani test, a drugog srpski jezik i matematiku.

Kao i prošle godine, važi pravilo da đaci „ne padaju“ na maturi, što znači da će upisati srednju školu i ako ne osvoje nijedan bod na testu. Međutim, važno je sakupiti što više poena radi lakšeg upisa željene škole i profila. Test iz srpskog i matematike nosiće po 16 bodova, a kombinovani test osam bodova. Uspeh u toku školovanja nosiće 60 bodova.

Iz bezbednosti razloga, testovi će biti štampani na jednom mestu, u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, koji je i pripremio pitanja, testovi će biti distribuirani od štamparije do škola tri dana.

Do sada se dešavalo da direktor škole, kada ministar izvuče kombinaciju, na primer čuje pogrešan broj, pa su deca u toj školi radila drugačiji test od ostatka vršnjaka. Zato je ove godine odlučeno da ministar ne izvlači broj kombinacije u direktnom TV i radio prenosu, već će u škole, dan uoči svakog od tri ispita , stizati po jedna kombinacija pitanja za test koji đaci polažu sutradan.

Konkretno, u nedelju, 15. juna, biće transportovani zadaci iz srpskog (maternjeg) jezika. Dan kasnije će ka školskim upravama i školama biti distribuirani zadaci iz matematike, a potom i kombinovani test. Na taj način testovi neće stajati nekoliko dana u školi, objasnio je Antonijević i naveo da će transport testova i ovoga puta obezbeđivati policija.

Sva tri dana ispit počinje u 10 sati i trajaće 120 minuta. Preliminarni rezultati biće poznati 20. juna, a konačni do 26. juna, kada počinje upis u srednje škole.

Supervizori će nadzirati samo polaganje ali i rad nastavnika koji će ocenjivati testove osmaka.

 

You may also like