Sremska Mitrovica – Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u oblasti seoskog turizma u ukupnom iznosu od milion dinara.

Finansijskim planom Zavoda za ravnopravnost polova za 2014. godinu previđeno je finansiranje projekata u oblasti povećanja turističkog potencijala ženskih seoskih organizacija.

Naziv projekta je “Upoznajmo Vojvodinu”, a sredstva će se dodeljivati svim registrovanim udruženjima žena u Vojvodini. Konkurs je otvoren do 25. avgusta, a sve dodatne informacije u vezi sa njim mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova.

USLOVI KONKURSA
1. pravo na učešće imaju seoske ženske organizacije u AP Vojvodini koje u programu rada imaju lokalne manifestacije i/ili etno kuće;

2. prednost prilikom konkurisanja imaju ženske seoske organizacije koje će projektne aktivnosti realizovati u partnerstvu sa lokalnim komisijama/savetima za ravnopravnost polova;

3. ženske seoske organizacije mogu aplicirati samo sa jednim projektom, u visini traženih sredstava do 100.000,00 dinara;

4. ženske seoske organizacije dostavljaju sledeću dokumentaciju:
– popunjen konkursni obrazac
– rešenje o registraciji
– dokaz o organizovanoj lokalnoj manifestaciji
– budžet projekta
– odluku organizacije o planu i programu realizacije projekta

Konkursna dokumentacija se može preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs.
Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:
Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova
Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6/IV poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom
„Konkurs za finansiranje projekata u oblasti povećanja turističkog potencijala seoskih ženskih organizacija – upoznajmo Vojvodinu“, sa oznakom „Ne otvarati“

5. neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa;

6. odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi direktorka Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova na predlog Komisije;

7. nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta podnosilac projekta se poziva da potpiše ugovor sa Zavodom za ravnopravnost polova.

Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku 15 dana od dana
obaveštenja da je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do ponedeljka 25. avgusta 2014. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova na brojeve telefona: 021 / 66-15-133, 021 / 66-15-77
ili putem elektronske adrese: zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs; zavod.ravnopravnost@gmail.com

Možda Vam se svidi i