Sremska Mitrovica – Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2015. godinu je raspisan, ali zemlje za zakup nema.

Vladimir Nastović, načelnik Gradske uprave za poljoprivredu objasnio je da je Gradska uprava u obavezi da svake godine raspiše Javni poziv, pa čak i ukoliko “slobodne” zemlje nema.
Nastović je dodao i da je razlog zbog kojeg ove godine ne postoji zemlja koja bi se dala u zakup jeste činjenica da je sva raspoloživa zemja za već zakupljena i to na rok od tri godine.

Međutim, Nastović je napomenuo da sva zainteresovana lica ipak mogu da konkurišu na Javni poziv na osnovu vlasništva na infrastrukturi ili na osnovu uzgoja i držanja životinja, pa bi u slučaju da se neka od zakupljenih parcela u međuvremenu oslobodi, automatski ušli u program davanja u zakup zemlje u državnoj svojini.

Zainteresovani za zakup zemljišta mogu da preuzmu obrazac u Gradskoj upravi za poljoprivredu svakog radnog dana od 08 :00 do 14:00 časova ili na šalterima uslužnog centra Grada Sremska Mitrovica
. Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije je 30. oktobar tekuće godine.

Možda Vam se svidi i