Advokatska komora Srbije objavila je uporednu analizu cena overa u sudu i kod javnih beležnika.cene_advokata_i_notara

Advokati su u štrajku još od 17. septembra, a tri glavna zahteva koje potpisuje AKS su:
1. NOTARI: Izmene Zakona o javnim beležnicima i pratećeg seta zakona, takve da se minimalnim izmenama, bez narušavanja suštine uvedenog javno-beležničkog sistema, uvede mogućnost sastavljanja ugovora od strane advokata, a potom overe od strane notara. Nemamo ništa protiv notara, naprotiv, samo se borimo za zaštitu ustavnog poretka i slobodu građana Srbije da prilikom sastavljanja ugovora izaberu ko će ih zastupati.

2. POREZI: Izmene propisa iz oblasti poreske politike, sa ciljem da svako plati porez srazmerno dobiti koju ostvaruje. Advokati nisu protiv plaćanja poreza, kako se to lažno prikazuje u javnosti! Advokati se zalažu da oni, kao i svi drugi, plaćaju poreze, ali da oporezivanje bude srazmerno ostvarenim prihodima svakog advokata, a ne da se paušalne osnovice podižu preko noći za 200% i 300%.

3. SMENA MINISTRA PRAVDE: Drskost, arogancija, nekompetentnost, te ponižavajući odnos prema advokaturi od strane Nikole Selakovića nezapamćeni su u istoriji Srbije. Komunikacija postavljanjem ultimatuma i pretnje krivičnim progonom diskvalifikuju mladog ministra da pregovara sa predstavnicima više vekova stare profesije.

You may also like