Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije na putu evrointegracija u osnovi je pozitivan, ali neke oblasti, poput slobode medija, spoljne politike i pravosuđa, ocenjene su negativno, a neke od njih i neobično oštrim kvalifikacijama.

Izveštaj Evropske komisije biće objavljen u sredu, 8. oktobra.

Reformi javne administracije Evropska komisija dala je pozitivnu ocenu. Martovski parlamentarni izbori takođe su položili ispit jer su održani u skladu sa demokratskim pravilima. Srpska vlada je pohvaljena i za produktivnost kad je reč o usvajanju zakona, ali se u Izveštaju konstatuje da postoji diskrepanca između usvajanja i primene zakona.
Izvori iz Brisela navode da se u izveštaju veoma pozitivno ocenjuje i uspešno održavanje Parade ponosa.
U ovogodišnjem izveštaju ima, međutim, i negativnih ocena za neke oblasti, među kojima je spoljna politika Srbije. Ističe se da je Srbija prihvatila samo 62 odsto spoljnopolitičkih deklaracija EU, a da je u prošlogodišnjem izveštaju ta brojka iznosila 89 procenata. U dokumentu se precizira da Beograd nije harmonizovao spoljnu politiku sa Evropskom unijom kad je reč o pridruživanju Srbije evropskim sankcijama protiv Rusije. S druge strane, izveštaj neće sadržati zahtev da se Srbija prilključi sankcijama protiv Rusije.
Kad je reč o medijima, rečnik Evropske komisije je izuzetno oštar. Ocenjeno je da je u Srbiji došlo do pogoršanja implementacije medijskih sloboda i slobode izražavanja, posebno u prvoj polovini godine. Navodi se i da jača tendencija autocenzure, u kombinaciji sa nepoželjnim uticajem na uređivačku politiku u medijima. U tom kontekstu su veoma oštro kritikovani napadi na pojedine internet portale u prvoj polovini godine. U odeljku o medijima takođe se veoma oštro kritikuje netransparentno javno finansiranje – kako medija u državnoj svojini, tako i komercijalnih.
Konačno, kao i obično kad je reč o Srbiji, oštru kritiku ponovo je pretrpeo i sektor pravosuđa. U izveštaju se ocenjuje da su nezavisnost, nepristrasnost, odgovornost i efikasnost sudstva, kao i pristup pravdi, veoma upitni.

You may also like