Kako prijaviti korupciju u policiji?

Sremska Mitrovica – Nije najlepše reći to za sebe ili nekog svog, ali ne mali broj nas je u jednom trenutku svog života bio izložen korupciji, da li kao svedok ili onaj koji je čini. Neki su bili primorani da to učine i protiv svoje volje, dok su drugi to činili kako bi izbegli određene kazne i sankcije za određene prekršaje i nepravilnosti koje su činili.

Pre neki dan pisali smo kako prijaviti korupciju u zdravstu, a danas saznaćete kako to da učinite ukoliko uočite korupciju u policiji.

Prema istraživanju koje je sproveo Beogradski centar za bezbednosnu politiku građani i policajci u Srbiji smatraju da je potrebno podstaći prijavljivanje korupcije u policiji, jer to može da utiče na smanjenje koruptivnih radnji.

Ono što u najvećoj meri sprečava građane Srbije da prijave korupciju u policiju čiji su svedoci ili žrtve i sami bili jeste strah ili neznanje. Prema podacima ovog istraživanja 70 odsto građana ne zna kome bi trebalo da prijavi slučaj korupcije u policiji, a čak 72 odsto građana korupciju neće prijaviti ako je za prijavu neophodno da ostave svoje lične podatke.

Postoji nekoliko načina na koje građani mogu da prijave korupciju u policiji.

Građani, u roku od 30 dana od trenutka kada je do korupcije došlo, mogu da prijave korupciju u policiji pisano ili usmeno. Moguće je obratiti se šefu policije u mestu u kojem je zaposlen policajac na koga se građanin pritužuje ili Sektoru unutrašnje kontrole policije.

Korupciju u policiji možete prijaviti na broj telefona: 011/31-21-555 ili putem adrese sukp@mup.gov.rs.

Na internet stranici Sektora (http://prezentacije.mup.gov.rs/sukp/zalbe.html) možete preuzeti obrazac za podnošenje žalbi na rad policajca kao i uputstvo.

You May Also Like