Kako do veće penzije

Sremska Mitrovica – Prema najavama od 2015. godine može doći do penzionih reformi. Kako su u opticaju dva moguća modela reformi, a u oba se pomera starosna granica za stupanje u penziju ostaje da se vidi koliko će godina biti potrebno da se stekne uslov za penziju.

Da li sa 60 odnosno 65 godina koliko je sada potrebno da bi se otislo u penziju ili sa 64 za žene odnosno 66 za muškarce koliko bi nakon reformi bilo potrebno pitanje ostaje isto, kada se ode u zasluženu penziju da li će se od nje moći živeti?

Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, koji se primenjuje od 1. aprila 2006. godine, građanima koji imaju interesovanja, ali i novca, omogućeno je da do penzije dođu i uplatama u privatne penzijske fondove i tako steknu privatnu penziju.

Uplate u ove fondove su dobrovoljne, što bi značilo da uplaćuje u njih ih samo onaj ko to želi, i koliko želi, a primenom ovog zakona ništa se ne menja u obaveznom penzijskom i invalidskom osiguranju. Privatna penzija nema veze sa redovnom koja se obračunava na osnovu godina radnog staža i doprinosa PIO fondu.

Uplaćivanje određene količine novca svakog meseca u privatni penzijski fond omogućava korisniku fonda da nakon 20, 30 ili 40 godina imaju znatno uvećane penzije.

Tako na primer zaposleni koji sada ima 30 godina i naredne tri decenije u fond bude uplaćivao 2.800,00 dinara mesečno, od 60. do 80. godine života može da računa na penziju od 40.000,00 dinara.

Uplate u privatne penzione fondove ne moraju biti redovne i mesečne, jedino ograničenje jeste da se penzija može primati tek sa navršenih 53 odnosno 58 godina.

You May Also Like