Sremska Mitrovica – Da li vam zvuči realno da ukoliko nešto nije u redu sa proizvodom čak i šest meseci posle kupovine sledi vam povraćaj novca ili popravka? Prema novom nacrtu Zakona o zaštiti potrošača bolju zaštitu potrošača pratiće veća ovlašćenja tržišne inspekcije, a zaštita kolektivnog interesa i knjiga reklamacija su samo jedan deo novina koje donosi nacrt.

Ministarstvo trgovine uputilo je nacrt Zakona o zaštiti potrošača Vladi na razmatranje još u martu, a očekuje se da ubrzo uđe i u skupštinsku proceduru.

U nacrtu Zakona o zaštiti potrošača definišu se i pravila za kupovinu na daljinu, rok da se kupac predomisli biće 14 dana, a trgovci će morati da vode knjige reklamacija, koje će čuvati najmanje dve godine.

Rok za odgovor potrošačima skraćen je sa petnaest na osam dana. Omogućena će biti i zaštita kolektivnog interesa potrošača. Ona znači povećan stepen zaštite potrošača utoliko pre što povećava odgovornost proizvođača, trgovaca prema potrošačima. Olakšava potrošačima da mogu brže i lakše da ostvare svoja prava i smanjuje troškove eventualnog sudskog spora, ukoliko bi do njega došlo.

Iako sadašnji zakon o zaštiti potrošača važi već tri i po godine potrošači se i dalje najviše žale na kvalitet sportske obuće, bele tehnike, elektronskih uređaja kao i na usluge mobilnih operatera.
Potrošači sve češće reaguju kada su ugroženi.

Osnovna potrošačka prava su pravo na zadovoljenje osnovnih životnih potreba, na informisanje, pravo na izbor, reklamaciju, kao i pravnu zaštitu. Među osnovnim pravima potrošača su i pravo na obaveštenost i na izbor.

Potrošač ima prava da od trgovca dobije tačne podatke koji se tiču robe ili usluga koje želi da kupi, ali i da izabere između više proizvoda i usluga. Zakon o oglašavanju obavezuje trgovce, proizvođače i druge učesnike u oglašavanju da o proizvodima ili uslugama iznose tačne informacije. Tu spadaju i informacije o sniženjima, rasprodajama, akcijskim prodajama. Zakonom je zabranjeno privlačenje kupaca nuđenjem velikih sniženja proizvoda kojih ima u maloj količini. Takođe, ukoliko se desi da se na kasi pojavi drugačija cena od one koja je napisana ispod proizvoda na rafu, potrošač ima prava da traži da mu se naplati niža cena. Potrošači imaju pravo da se žale trgovcu ukoliko je roba koju su kupili oštećena ili ne odgovara prikazanom kvalitetu.

Pravo na reklamaciju možete da ostvarite i u slučaju da ste izgubili fiskalni račun. U slučaju sumnje trgovca da ste robu kupili baš kod njega potrebno je da imate neki dokaz. Najsigurnije je da sačuvate fiskalni račun, ali može vam poslužiti i slip od kartice ili odštampani izvod sa tekućeg računa s obzirom da je to nesumnjiv dokaz da je izvršena kupovina.

U brojkama, neka od vaših prava izgledaju ovako: 2 godine – imate pravo na opravku i zamenu robe/usluge iako nemate garanciju (reklamacija) 14 dana – imate pravo da se predomislite ukoliko ste naručili robu preko Interneta, TV prodaje, kataloga, na prezentaciji ili od trgovca koji se pojavio na vašim vratima 15 dana – rok u kome trgovac mora da odgovari na reklamaciju 30 dana – rok u kome je trgovac dužan da vam isporuči robu (ukoliko nije drugačije ugovoreno)

Možda Vam se svidi i