Sremska Mitrovica- Prema poslednjem izveštaju Sremske privredne komore na Sremskim poljima jesenji radovi su uveliko u toku. Soja i suncokret su obrani, dok je oko polovine površina zajsejanih šećernom repom i merkantilnim kukuruzom završeno.

„Soja ove godine ima rekordni prinos“, reko je Vladimir Vlaović, sekretar Sremske privredne komore.

Soja je zasejana na površini od 22.363 hektara, a prema dosadašnjoj analizi prinos iznosi 3,6 tona po hektaru, što je za 64 % više u odnosu na prošlu godinu kada je prinos iznosio 2,2 t/ ha.

„Prinos suncokreta je manji za 3% od prošlogodišnjeg i iznosi 3 t/ ha“, rekao je Vlaović.

On je dodao da je veći prinos, prema dosadašnjoj obradi, zabeležen kod šećerne repe i merkantilnog kukuruza.
Šećerna repa, koja je zasejana na površini od 14.485 ha ima veći prinos za 7% u odnosu na 2013. godinu i iznosi 59,9 t/ ha, dok je prinos merkantilnog kukuruza veći za 35% i iznosi 8,8 t/ ha.
Vlaović je rekao da je prinos poljoprivrednih kultura bolji nego ranijih godina, izuzev suncokreta, koji ima nešto manji prinos u odnosu na 2013. godinu.
„Jedini je problem što je digstija šećerne repe manja i kreće se u rasponu od 12 do 14 %“, rekao je Vlaović i dodao da se završetak svih radova očekuje krajem novembra.

Možda Vam se svidi i