Sremska Mitrovica – Od danas u Republici Srbiji sa radom zvanično počinju javni beležnici – notari.

U čitavoj Srbiji je početkom avgusta u 37 osnovnih sudova imenovano sve ukupno 94 javna beležnika, od toga jedan u Sremskoj Mitrovici. Ovo nije konačan broj javnih beležnika u našoj opštini, jer na osnovu pravilnika koji je donet po kome na 25.000 stanovnika ide i jedan beležnik, u narednom periodu još dve osobe koje budu ispunjavala uslove potrebne za dobijanje ovog zvanja biće angažovane za rad na teritoriji opštine Sremska Mitrovica. Za sada posao javnog beležnika na teritoriji opštine obavljaće Maja Galečić u kancelariji koja će se nalaziti u ulici Svetog Dimitrija broj 19a.

Usluge koje preuzimaju notari

U isključivoj nadležnosti javnih beležnika biće sklapanje sledećih ugovora:
– ugovori o raspolaganju nepokretnostima (na primer, ugovori o prodaji ili poklonu stana)
– ugovori o razmeni nepokretnosti
– hipotekarni ugovori
– ugovori o zakupu poslovnog prostora
– ugovori o doživotnom izdržavanju
– ugovori o ustupanju i raspodeli imovine za života
– bračni ugovori
– sporazumi supružnika o deobi njihove zajedničke imovine.
U isprave koje će notari moći da sastavljaju uporedo sa sudovima spadaju:
– testament
– izjava o priznanju vanbračnog očinstva
– punomoćje za podizanje isprave
– overa potpisa na punomoćju koje se izdaje radi davanja nasledne izjave
– overa potpisa na koalicionom sporazumu između političkih stranak radi zajedničkog učešća na izborima
– izjava o prihvatanju nasledstva
– izjava o odricanju od nasledstva
– izjava o priznanju vanbračnog očinstva
– izjava kojom se izgubljena isprava oglašava nevažećom
– izjava o pristanku na veštačku oplodnju
Javni beležnici mogu da sastavljaju i:
– zapisnike o proceni imovine
– zapisnike o otkazivanju ugovora o zakupu
– zapisnike o vraćanju novca ili stvari poveriocu
U posao notara takođe se ubraja:
– uzimanje nasledne izjave
– donošenje ostavinskog rešenja
– izdavanje potvrde da je neko živ
– izdavanje potvrde da je nekome saopštena neka izjava
– uređivanje međa
– postupak za deobu zajedničkih stvari
– dostavljanje podnesaka
– dostavljanje poziva za ročišta
– dostavljanje sudskih rešenja
– dostavljanje presuda
U delokrug poslova javnih beležnika spada i čuvanje:
– isprava
– novca
– dragocenosti
– slika
– umetnina
– hartija od vrednosti
– See more at: https://www.ozon.rs/?s=notari&x=0&y=0#sthash.VKDanOTl.dpuf

Možda Vam se svidi i