Izložba kreativnih radova

Sremska Mitrovica – Povodom obeležavanja 3. decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u čitaonici biblioteke “Gligorije Vozarović” danas je zvanično otvorena izložba kreativnih radova.

2

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se sa ciljem da se promovišu prava osoba sa invaliditetom i dobrobit koje društvo može imati od integracija ove populacije u sve oblasti socijalnog, ekonomskog, kulturnog i političkog života zajednice.

3

„Treba reći da se osobe sa invaliditetom svakodnevno suočavaju sa socijalnim i ostalim barijerama koje su često posledice nedostatka znanja i svesti o pitanjima invalidnosti. Osobe sa invaliditetom imaju svoje vrednosti svoje kvalitete, sposobnosti i znanja da u velikoj meri doprinesu društvu u kojem živimo. Cilj kreativnih radionica na kojima su i nastali svi ovi radovi koji su danas izloženi su očuvanje i razvijanje motoričkih sposobnosti članova, podizanje kvaliteta života članova i njihovih porodica i na taj način se oni bolje integrišu i lokalnu zajednicu“, rekla je Ružica Garunović, predsednik Društva za cerebralnu i dečiju paralizu Sremskog okruga.

6

Izložba je prodajnog karaktera, a ukupan prihod namenjen je kao pomoć radionicama za osobe sa invaliditetom.

Na ovoj izložbi sa svojim radovima predstaviće se članovi tri udruženja i to:
1. Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu sremskog okruga
2. Udruženje slepih i slabovidih i
3. Društvo MNRO (mentalno nedovoljno razvijene osobe)
Izložba će biti otvorena do srede, 3. decembra.

5

You May Also Like