Sremska Mitrovica – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštilo je da danas počinje isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za april 2014. godine.

Svi korisnici prava na dodatak za negu i pomoć drugog lica koji primaju novčanu nadoknadu preko naloga za isplatu – PTT uputnica, a žive na području naselja zahvaćenih poplavama – Obrenovac, Barič, Draževac, Stubline, Grabovac, Skela, Mala moštanica i Zvečka, mogu podići novac u bilo kojoj pošti u Republici Srbiji.
Neophodno je da sa sobom ponesu ličnu kartu.

Lica koja imaju punomoć korisnika da podižu njegova sredstva moraju poneti svoju i ličnu kartu korisnika kao dokument za indetifikaciju.

Možda Vam se svidi i