Dobra vest za sve pacijente koji u svojim terapijama imaju lekove furosemid i aminofilin, čija je nestačica u proteklom periodu bila česta, „aminofilin“ je već počeo da se proizvodi u našoj zemlji, a uskoro treba da krene prozvodnja i „furosemida“.

Ova dva leka nalaze se na takozvanoj D listi na kojoj se nalaze neregistrovani preparati koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet, a koji su neophodni u dijagnostici i terapiji, početkom proizvodnje u našoj zemlji oba leka sa D liste prelaze na A listu lekova, na kojoj su lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta.

“Aminofilin” se koristi za lečenje astme i dugotrajnihteškoća prilikom disanja kao što su hronično opstruktivno oboljenje pluća i hronični bronhitis, a ponekad i za lečenje srčanih problema kod odraslih pacijenata.

“Furosemid” spada u grupu diuretika, koristi se kao sredstvo za izbacivanje tečnosti u tearpiji visokog krvnog pritiska, kod pacijenata sa insuficijencijom bubrega i edema.

You may also like