Drugi upisni rok za studente

Sremska Mitrovica – Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmium raspisuje Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2014/2015. godini – drugi upisni rok.
Konkurs je raspisan za smerove:
• STRUKOVNI VASPITAČ – (40 SAMOFINANSIRANJE)
• STRUKOVNI VASPITAČ – STUDIJE NA DALJINU (1 SAMOFINANSIRANJE)
• STRUKOVNI VASPITAČ DECE U JASLICAMA – (10 SAMOFINANSIRANJE)
• STRUKOVNI VASPITAČ – MENADŽER – (8 BUDŽET I 10 SAMOFINANSIRANJE)
• STRUKOVNI POSLOVNI INFORMATIČAR – (8 SAMOFINANSIRANJE)

Prijavljivanje kandidata: 1, 2. i 3. sptembra od 08 do 14 časova. Provere sklonosti i sposobnosti (fizičkih, govornih i muzičkih) – (važi samo za vaspitačke smerove): 04. 09. 2014. u 9 sati. Diferencijalni ispit (matematika): 04. 09. 2014. godine u 9 sati (važi samo za smer strukovni poslovni informatičar – kandidati koji imaju III stepen).

KLASIFIKACIONI ISPITI
– Informatika (za strukovne poslovne informatičare): 05. 09. 2014. godine u 9 sati
– Srpski jezik (samo za vaspitačke smerove): 05. 09. 2014. u 9 sati
– Opšta kultura – informisanost (za sve vaspitačke smerove i strukovne poslovne informatičare): 05. 09. 2014. u 11 sati.
Objavljivanje privremene rang liste: 08. 09. 2014. u 12 sati. Žalbeni rok: od 08. 09. 2014. do 10. 09. 2014. godine. Objavljivanje konačne rang liste: 11. 09. 2014. u 12 sati. Upis primljenih kandidata će se obaviti: 12,15, i 16. 09. 2014. od 8 do 14 sati.

Za proveru sklonosti i sposobnosti uplaćuje se 3.000,00 dinara na tekući račun škole. Za diferencijalni ispit iz matematike uplaćuje se 3.000,00 dinara na tekući račun škole. Za polaganje klasifikacionog ispita uplaćuje se 4.000,00 dinara na tekući račun škole. Tekući račun škole: 840-1001666-93.

Školarina iznosi 50.000,00 dinara za sve vaspitačke smerove (može u više rata), a za smer strukovni poslovni informatičar iznosi 60.000,00 dinara (može u više rata).

Pravo upisa na vaspitačke smerove imaju kandidati koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju. Pravo upisa na smer strukovni poslovni informatičar imaju kandidati koji su završili srednju školu u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju. Provera sposobnosti ima eliminatorni karakter, a ne podležu joj kandidati prosvetne struke (osnovne studije), i kandidati prijavljnjni za smer strukovni poslovni informatičar.

DOKUMENTA ZA KONKURS
Originalna dokumenta na uvid, fotokopije sledećih dokumenata: Diploma i svedočanstva srednje škole, izvod iz matične knjige rođenih, lekarsko uverenje sa uverenjem logopeda (važi samo za vaspitačke smerove), dokaz o uplati naknade za polaganje provere sklonosti i sposobnosti i klasifikacionog ispita.

Nakon prvog upinog roka, broj upisanih studenata i slobodnih mesta je:
1. Strukovni vaspitač – 50 upisanih studenata na budžetu i 40 slobodnih mesta na samofinansiranju.
2. Strukovni vaspitač – studije na daljinu – 29 upisanih studenata i 1 slobodno mesto na samofinansiranju.
3. Strukovni vaspitač dece u jaslicama – 15 upisanih studenata na budžetu i 10 slobodnih mesta na samofinansiranju.
4. Strukovni vaspitač menadžer – 6 upisanih studenata na budžetu (8 slobodnih mesta na budžetu i 10 slobodnih mesta na samofinansiranju).
5. Strukovni poslovni informatičar – 22 upisana studenta (15 budžet +7 samofinansiranje) i 8 slobodnih mesta na samofinansiranju.

You May Also Like