Sremska Mitrovica – Prema izmenama Zakona o putnim ispravama, koje je usvojila Skupština Srbije, osobi koja u periodu od pet godina izgubi dva ili više pasoša novi pasoš će se izdavati sa rokom važenja od godinu dana.

To je jedna od izmena Zakona o putnim ispravama, koje su u petak usvojili poslanici Skupštine Srbije.

Evo još nekih izmena:

*Kada traži pasoš za maloletno dete roditelj može da podnese zahtev bez saglasnosti drugog roditelja ako je drugi roditelj pravno ili fizički sprečen da obavlja roditeljska prava.
*Prilikom podnošenja zahteva za pasoš detetu mlađem od 12 godina neće se uzimati otisci prstiju, kao ni potpis, a licu kom se iz objektivnih razloga privremenog karaktera ne mogu uzeti otisci prstiju pasoš se izdaje sa rokom važenja od jedne godine.

*Osobama koje zahtev za izdavanje pasoša podnose preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Srbije pasoš izdaje policijska uprava ili policijska stanica MUP na čijem području je prebivalište lica koje podnosi zahtev za izdavanje pasoša, a za lica koja nemaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije pasoš izdaje policijska uprava za Grad Beograd.

*Izmenama zakona omogućeno je i poništavanje diplomatskih i službenih pasoša koje njihovi imaoci ne vrate Ministarstvu spoljnih poslova u roku od 60 dana od dana prestanka pravnog osnova zbog kojih su izdati.

*Izmenama Zakona o putnim ispravama se ukidaju izlazne vize, odnosno vize koje Republika Srbija daje svojim državljanima, jer evropsko pravo ne poznaje institut izlaznih viza, koje predstavljaju svojevrstan vid ograničenja slobode kretanja ljudi.

You may also like