„Zajedno protiv nasilja nad ženama“

Sremska Mitrovica – U okviru akcije “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” danas u gradskoj kući Sremske Mitrovice sa početkom u 11:00 časova održana je konferencija pod nazivom “Zajedno protiv nasilja nad ženama”

Konferencija prestavlja samo jednu od niza aktivnosti koja je realizovana od strane Ženske parlamentarne mreže Skupšine AP Vojvodine, sa ciljem da se skrene pažnja i jača svest javnosti o problemima rodno zasnovanog nasilja.

Na konferanciji su učestvovali Stojanka Lekić predsednica Odbora za ravnopravnost polova i koordinatorka Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine, Svetlana Grujičić predsednica Komisije za ravnopravnost polova Skupštine grada Sremske Mitrovice, mr. Maja Sedlarević članica Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine, Maja Branković Đundić predstavnica pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Snežana Stanisavljević direktor Centra za socijalni rad Sremske Mitrovice, Dragan Stojanac zamenik načelnika Odelenja policije Sremske Mitrovice i Danijela Obrovački predstavnica Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici.

Ovom prilikom istaknut je značaj nadležnih institucija, koje su pozvane da uzmu učešće i razmene svoja iskustva sa drugim učesnicima konferencije, kao i važnost da se o ovom problem govori i radi na rešavanju istog, ne samo ovih 16 dana dok traje akcija, već svaki dan, da se nasilje prepozna, prijavi, spreči.

You May Also Like