Visoka škola strukovnih studija za vaspitače otvara nove smerove

Sremska Mitrovica – Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj u Novom Sadu je na osnovu Uverenja Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolske ustanove i Uverenja o akreditaciji studijskog programa osnovnih strukovnih studija Strukovni poslovni informatičar, Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača iz Sremske Mitrovice izdao dozvolu za rad, radi ostvarivanja prvog stepena osnovnih strukovnih studija. Škola sada nosi i nov naziv “Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmium”.

Škola u radnom odnosu ima dovoljan broj nastavnika sa punim radnim vremenom za izvodjenje 70% časova aktivne nastave na akreditovanim studijskim programima, kao i 50% nastavnika potrebnih za izvodjenje nastave po godinama studija, sa stečenim doktoratom na studijskim programima osnovnih strukovnih studija.

Na smer Strukovni vaspitač, škola će primati 90 studenata na prvu godinu studija, a na smer Strukovni poslovni informatičar škola će primati 30 studenata. Nastava na odobrenim studijskim programima, izvodiće se u prostorijama škole u Sremskoj Mitrovici.

You May Also Like