Sremska Mitrovica – Prijava za upis u srednju muzičku školu je počela, i  traje sve do kraja maja!

Muzičku školu može upisati i osoba koja nije završila ili uopšte nije pohađala osnovnu muziku školu, ukoliko se dovoljno dobro pripremi za polaganje prijemnog ispita koji ima zahteve jedinstvene za celu teritoriju Srbije, a propisuje ih Ministarstvo prosvete.

Zainteresovani za upis treba da odu u  zgradu Gimnazije i jave se školskom pedagogu Ljiljani Opačić ili školskom psihologu Branki Funduk od kojih će dobiti sve potrebne informacije.
VAŽNO: Pripremna nastava za upis u srednju muzičku školu počinje 20. aprila u 09.30 u zgradi Gimnazije i realizovaće se svake subote do je 31. maja.

Pripreme za upis u muzičku školu su besplatne.
U muzičkoj  školi “Petar Krančević” finkcionišu tri obrazovna profila Muzički saradnik- teoretičar, Muzički saradnik – etnomuzikolog i Muzički izvođač – instrumentalista ( klavirista, harmonikaš, gudač, duvač, udarač i solo pevač) Na prijemnom za profil muzičkog saradnika polažu se solfeđo i teorija muzike, a na profilu muzičkog izvođača solfeđo i glavni predmet – instrument.

 

 

Prijave za prijemni ispit u osnovnu muzičku školu su završene 05. aprila.

 

Pripremna nastava održeće se u četvrtak, 11.aprila, petak 12. aprila i subotu 20. aprila u zgradi na Žitnoj pijaci 28.

 

Sve potrebna informacije o samom prijemnom ispitu koji je zakazan za 21. april ( nedelja) mogu se dobiti  po dolasku na pripremnu nastavu.

 

Ukoliko bude doneta odluka o realizaciji i drugog upisnog roka javnost će biti blagovremeno obaveštena.

You may also like