Umesto na more idemo na Brione

Sremska Mitrovica – Kupačima na Gradskoj plaži tradicionalno ne treba „zeleno svetlo“ da bi se prepustili darovima prirode. Iako zvanična sezona kupanja uglavnom počinje oko 01. juna a rad na kupalištu 10.juna, može se desiti da i ove godine to bude kasnije, kupači koji u toku sezone dolaze na jednu od najlepše uređenih rečnih plaža, često uveliko plivaju u Savi i pre završenog uređivanja plaže u Sremskoj Mitrovici.

Prema rečima nadležnih u Direkciji za izgradnju , uređenje plaže i ove godine zavisiće od vremenskih prilika a ono što je planirano su, redovni radovi nasipanje peskom i priobalnog dela duž cele plaže, kao i obavljanje neophodnih higijensko-sanitarnih mera. Potom će biti pokošene travnate površine, deo za sunčanje će biti nasut peskom, a sportski i ostali rekviziti biće ofrabani i popravljeni, ako to vremenske prilike dozvole, već u maju mesecu.
Rekonstrukcija betonskih platoa i staza, atesti i veliki posao oko sanacije poplave i popravki rekvizita očekuje Direkciju za izgradnju Grada takođe u maju.

Ove godine Direkcija planira dodatno šest novih kabina za presvlačenje, tri nove vrteške za decu i postavljanje vodomera, povezivanje  vodovodnom kanalizacijom prostorija hitne pomoći, hamburgrije i kafiće.Planirana je i postavka osam novih tuševa.
Pružanje zdravstvenih usluga i ove godine je planirano svake godine od 09.00 sati do 20.00 sati u periodu od 10.juna do 31.avgusta.
Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija će se raditi pre početka kupališne sezone i tokom sezone po potrebi.
Kontrola hemijske i bakteriološke ispravnosti vode vršiće se jedanput nedeljno.Prva analiza je najavljena pre početka sezone.
O bezbednosti kupača brinuće se spasioci, a o higijeni komunalci. Na plaži se i ove godine kao i predhodnih ulaz ne naplaćuje.

You May Also Like