Sremska Mitrovica – Tročlana porodica koja je na egzistencijalnom minimumu, u martu 2013. godine, za hranu i bezalkoholna pića potrošila je 15.981,50 dinara, koliko iznosi vrednost minimalne potrošačke korpe.

Vrednost potrošačke korpe porodica koje su nešto bolje situirane, izračunali su statističari, iznosila je 26.063,21 dinara.

I u jednoj i u drugoj korpi najviše se trošilo za nabavku mesa i mesnih prerađevina, hleba, mleka i mlečnih proizvoda. Ali, se za nabavku mesa u prosečnoj potrošačkoj korpi porodica koje nisu na egzistencijalnom minimumu, potrošilo duplo više u odnosu na minimalnu potrošačku korpu.

Tako je za kupovinu mesa tročlana porodica koja živi na egzistencijalnom minimumu izdvojila 3.517,20 dinara, dok je za nabavku mesa i mesnih prerađevina sadržanih u prosečnoj potrošačkoj korpi bilo potrebno izdvojiti 7,154.95, dinara.

Poređenja radi, u martu 2013. godine, prosečna zarada iznosila je 33.077,00 dinara.

Minimalna potrošačka korpa za penzionersko domaćinstvo sa jednim članom iznosila je 5.327,17 dinara, a za dvočlano domaćinstvo 10.654,33 dinara.

Prema podacima Odseka za plan i statistiku, prosečna penzija isplaćena u martu 2013. godine iznosila je 24.045,34 dinara.

You may also like