Sremska Mitrovica – U Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici danas je  potpisano Pismo o nameri za izgradnju Sremske sigurne kuće u Sremskoj Mitrovici. Pismo o nemerama za izgradnju Sremska sigurne kuće potpisali su gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović, predsednik Osnovnog javnog tužilaštva Sremska Mitrovica Nebojša Popović, predsednik UO Fonda B 92 Vetran Matić i direktorka Centra za socijalni rad Sremska Mitrovica Snežana Stanisavljević.

U Vojvodini postoje tri sigurne kuće – u Novom Sadu, Somboru i Zrenjaninu.Sigurna kuća u Sremskoj Mitrovici je četvrta u Vojvodini.

Sredstva za izgradnju biće osigurana korišćenjem fondova oportuniteta, kojim, primenom instituta odlaganja krivičnog gonjenja, raspolaže Okružno javno tužilaštvo Sremska Mitrovica, kao i donacijama kompanija i građana Srbije i Vojvodine.

Veran Matić je istakao da je ovo jedna od aktivnosti Fonda B92, koja traje već šest godina i do sada je otvoreno 5 sigurnih kuća. Osim tri koje su već otvorene u Vojvodini I četvrte koja će se otvoriti u Sremskoj Mitrovici, namera nam je da otvorimo sigurnr kuće I u Kikindi I u Subotici.

Fond B92 je inicijator ovog posla, ali i posrednik između privatnog i javnog sektora, kao i onih koji će nastaviti sa ovakvim aktivnostima.

“Potpisivanjem Pisma o nameri  praktično počinju aktivnosti na pripremi izgradnje Sremske sigurne kuće, a to je pronalazak i adekvatno uređivanje lokacije, paralelno će se raditi i projektna dokumentacija koja je potrebna za izdradnju.Nadam se da će se ove aktivnosti realizovati u naredna dva meseca” rekao je gradonačelnik Branislav Nedimović

Sigurna kuća će biti izgrađena u Sremskoj Mitrovici, a pokrivaće ceo Sremski okrug. U objektu, čiji će kapacitet biti 25 žrtava nasilja, biće smeštane žene iz Sremske Mitrovice, Šida, Inđije, Iriga, Rume, Pećinaca i Stare Pazova.

Direktorka Centra za socijalni rad Sremska Mitrovica Snežana Stanisavljević, rekla je da je ova akcija veoma bitna za žeene koje su žrtve nasilja u porodici.”Još je važnije što će izdradnja Sigurne kuće rešiti veliki problem deci, jer smo bili u situacijama da urgentno šaljemo žene sa decom u Novi Sad ili Zrenjanin, gde Sigurne kuće već rade, a sa tim se dodatno otežava situacija dece koja moraju da napuštaju školu i sredinu u kojoj žive” rekla je Snežana Stanisavljević.

Po evropskom sistemu za izgradnju Sigurne kuće potrebna je bezbedna lokacija, površine 300 metara kvadratnik, sa kapacitetom za 25 žena.

Sigurne ženske kuće su prihvatilišta namenjena svim ženama i njihovoj deci koji su ugroženi  fizičkim, seksualnim, psihičkim i ekonomskim nasiljem u porodici. Sigurne ženske kuće su vidovi privremenog smeštaja sa ciljem da se ženama i deci pruži zaštita i podrška u izlasku iz nasilja. Sigurne kuće se nalaze na tajnim lokacijama, kako bi se korisnicama osigurala puna bezbednost.

Sigurna ženska kuća ima funkciju da zaštiti ženu i obezbedi izmeštanje iz okruženja u kojem je postojalo nasilje. Cilj je da se ženi omogući da se vrati uobičajenom načinu života u zajednici i da joj se pruži mogućnosti da organizuje život bez nasilja. Žena se na taj način ohrabruje da se postepeno ponovo uključuje u zajednicu.

 

You may also like