JKP Komunalije obezbedilo nova vozila

Sremska Mitrovica – U JKP „Komunalije“ danas je održana konferencija za štampu povodom izveštaja o poslovanju zaključno sa mesecom martom, kao i sa ciljem promovisanja novog i osavremenjenog voznog parka i preuzimanja usluga održavanja javne rasvete.

Direktor JKP “Komunalije” Radoslav Jevremović je istakao da dosadašnji gubitak ovog javnog preduzeća sveden na minimum. Dugovanje prema dobavljačima je sa dosadašnjih 23.000.000 dinara sveden na 9.000.000 dinara, a u narednom periodu i preostala dugovanja će biti svedena na nulu.

Došlo je do velikog pomaka po svim sektorima ovog javnog preduzeća. Uvedena je sistematizacija radnih mesta, novi administrativni program koji umrežava se sektore preduzeća, što dosta olakšava posao i bolji uvid u stanje, što je do sada predstavljalo veliki admistrativni problem. U okviru javnih nabavki, kupljeno je administrativno vozilo i uveden je GPRS sistem praćenja svih vozila ovog preduzeća, kao i sonde za kontrolu potrošnje goriva, što je dovelo do mnogo manjih troškova preduzeća.

U proteklom periodu kupljeno je vozilo u okviru sektora Pogrebnih usluga, za prevoz pokojnika. Aktivirana je i osavremenjena prodavnica pogrebne opreme, koja je do sada bila na niskom nivou rada, što je dovelo do veće prodaje pogrebne opreme. Započeto je uredjenje Centralnog groblja, postavljene su klupe, uradjena je javna rasveta i izvršeno je ozelenjavanje površina na samom groblju.

Sektor “Gradskog zelenila” je u toku obnavljanja isteklih ugovora sa Elektrovojvodinom iz Sremske Mitrovice, oko održavanja javne rasvete u vrednosti od 8.500.000 dinara. U toku su i pregovori sa Elektrovojvodinom iz Rume, oko saradnje sa “Komunalcem” za partnerstvo u vidu pomoći i korišćenja nove hidraulične korpe “Komunalija” u raščišćavanju granja na tom konzumnom području.

Za “Gradsko zelenilo” je nabavljeno još jedno kombi vozilo za prevoz radnika, pošto je prethodno staro preko 30 godina. Do 15. aprila, treba da stigne još jedno vozilo za prevoz granja a služiće i za druge potrebe ovog sektora.

Za sektor “Gradske čistoće” nabavljeno je još jedno vozilo za čišćenje grada, koje se koristi da bi se poboljšali uslovi rada u održavanju grada. Povećan je broj zaposlenih koji rade na čišćenju grada, a u toku je i priprema za uvodjenje primerne separacije otpada.
Na pijaci su uradjeni kavezi za sadni materijal, koji su iznajmljeni prodavcima na pijaci.

Radi se i na sistematizaciji sektora “Gradski parking”, koji je do sada poslovao sa najvećim gubitkom tokom prethodne godine, oko 7.500.000 dinara. Gubitak je umanjen, smanjenjem broja zaposlenih, kojih je bilo dosta više u odnosu na prihode tog sektora. Uradjena je revizija parking mesta. Besplatna parking mesta su smanjena sa 370 na 100, za vozila MUP-a i Skupštine.

U toku je i rešavanje problema pasa lutalica u sektoru “Zoo Higijena”, što trenutno predstavlja najveći problem.

You May Also Like