Sremska Mitrovica – Predstavnici Lokalne samouprave su u Gradskoj kući potpisali ugovore sa banakama za davanje kratkoročnih kredita poljoprivrednicima na teritoriji grada Sremska Mitrovica.

Ugovori su sklopljeni sa 6 banaka, Komercijalnom bankom, Bankom Intezom, Oportuniti bankom, Aik bankom, NLB bankom i Prokredit bankom. Obezbeđena je subvencija u visini od 5 miliona dinara namenjena za finansiranje repromaterijala za potrebe jesenje setve. Krediti će se kretati od 100 do 300.000 dinara, a očekuje se podnošenje oko 350 zahteva za kreditiranje.

Vladimir Nastović načelnik za poljoprivredu je rekao da je ovo završetak još jedne ideje i akcije u okviru delatnosti Uprave za poljoprivredu, a nada se da će poljoprivrednici biti zadovoljni i da će se ova mera primeniti i sledeće godine.

Poljoprivednici mogu da podnesu zahtev u jednoj od navedenih banaka do 31. oktobra ili do isteka sredstava.

You may also like