Sremska Mitrovica – I pored stalnog apelovanja Policijske uprave i Sektrora za vandredne situacije da se ne pali suva trava, strnjika, biljni ostaci i smeće na otvorenom prostoru i dalje dolazi do požara zbog nepažnje građana. Juče oko 10:00 časova na njivi između Čalme i Divoša gorela je strinjika.

– U ovom mesecu kada je i završetak žetve očekuje se oko 110 intervencija, rekao je načelnik za vandredne situacije Stevan Pejić.

U slučaju da dođe do širenja požara i ugrožavanja bezbednosti građana pripadnici Komunalne policije u saradnji sa Sektorom za vanredne situacije i vatrogasnim jedinicama izlaze na teren, a ukoliko zateknu počinioca, prave službenu belešku i prosleđuju je vatrogasnom inspektoru. Propisane kazne za ova dela su od 10 do 50 hiljada za fizička lica i od 300 hiljada do milion dinara za pravna lica.

You may also like