Sremska Mitrovica – Sutra ističe poziv za podnošenje ponude za javne nabavke male vrednosti, ispitivanje uzoraka zemljišta, kontrola plodnosti, ispitivanje i analiza sastava i čistoće.

Otvaranje ponuda sprovodi se odmah nakon isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno sutra u 10:00 časova u prostorijama Grada Sremska Mitrovica u prisustvu članova Komisije za predmetnu javnu nabavku. Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.

You may also like