Sremska Mitrovica – Od 1. januara 2014. godine stupiće na snagu nove odredbe za penzionisanje, ali promene se, za sada, odnose samo na žene – starosna granica za njihov odlazak u penziju pomera se za četiri meseca, piše „Blic“.

To znači da će žene moći u penziju sa 35 godina i osam meseci staža osiguranja i najmanje 53 godine i osam meseci života.

Za muškarce će i dalje važiti odredba da u penziju mogu sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 54 godine i četri meseca života.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) podsetio je da će se do 2023. godine postepeno pomerati uslovi za penzionisanje u pogledu godina života i godina staža, kao i da način obračuna iznosa penzije neće biti promenjen.

Građanima koji nameravaju da se penzionišu po propisima koji važe za 2013. godinu, radni odnos trebalo bi da prestane najkasnije 30. decembra.

Zahtev za penziju se podnosi najkasnije do poslednjeg dana tekuće godine, što može da se učini i poštom, kao preporučena pošiljka.

Tokom ove godine, u stručnim krugovima bilo je reči o tome da je neophodna reforma penzionog sistema i da je za očekivati izjednačenje starosne granice žena i muškaraca na 65 godina za odlazak u penziju, ali postepeno, budući da je demografska struktura u Srbiji i drugim razvijenim zemljama veoma različita.

Predstavnici Fiskalnog saveta Srbije ranije su ukazali da bi vlada, ukoliko želi uštede u penzijskom sistemu, trebalo da poveća starosnu granicu za odlazak u penziju, da se uvedu penali za prerani odlazak kao i nagrade za one koji duže rade, jer su takve i tendencije u svetu.

Moglo se čuti da je to bila jedna od tema tokom posete Misije MMF-a, odnosno da je izjednačavanje starosne granice bio predlog te finansijske institucije.

Predstavnici resornog ministarstva istakli su ranije da starosnu granicu za odlazak u penziju za sada nema potrebe menjati jer za to ne postoje razlozi. Takođe, stav Ministarstva bio je i da bi predlozi poput uvođenja penala za one koji se penzionišu sa „nedovoljno“ godina, mogli da stvore nove socijalne probleme.

You may also like